Blog

Mniejsze firmy często boją się współpracy z agencją reklamową, nie wiedzą co się z tym wiąże i wydaje im się, że to tylko dla dużych. Chciałabym trochę odczarować temat. Agencja reklamowa jest potrzebna i w małej i dużej firmie, jest potrzebna szczególnie w tych firmach, w których nie wydzielonego i wyspecjalizowanego działu marketingu, a marketingiem zajmuje się prezes czy właściciel.

I nie chcę powiedzieć, że to źle. To bardzo dobrze, jest to, szczególnie w niewielkiej firmie najlepsza osoba. To jest ta osoba, która wie wszystko o działaniu firmy i jej produktach. A to jest właśnie ta wiedza bez której agencja nie może dobrze wykonywać swojej pracy.

Najczęściej spotykamy dwa modele współpracy z agencją:

1) agencja jako dostawca wszelkich materiałów promocyjnych – taka trochę hurtownia, często wprawdzie przygotowująca też projekty ale pod ścisłym nadzorem Klienta.
W tym modelu współpraca sprowadza się do tego, że:

 • Klient przesyła zapytanie o interesujące go wydawnictwa/upominki itd
 • Agencja przedstawia propozycję i ofertę cenową
 • Klient składa zamówienie
 • Agencja przygotowuje projekty/wizualizacje
 • Klient akceptuje je do realizacji – UWAGA – to jest bardzo ważny moment – na podstawie tej akceptacji agencja produkuje materiały – warto dokładnie obejrzeć/przeczytać co się akceptuje – szczególnie np. przy wznawianiu produkcji. Jeśli na tym etapie Klient zaakceptuje produkt z jakimkolwiek błędem to poprawienie go/uznanie reklamacji jest tylko dobrą wolą agencji
 • Agencja produkuje zamówione rzeczy i dostarcza je do Klienta

i drugi model

2) agencja jako doradca, kreator pomysłów, twórca strategii promocyjnej/reklamowej dla marki/produktu/usługi
Z takiej roli agencji zwykle korzystają duzi. Mniejsze firmy dlaczegoś często boją się zaufać agencji i opowiedzieć jej o swoich pomysłach. Tego rodzaju współpraca wymaga właśnie współpracy pomiędzy Klientem a Agencją, wzajemnego zaufania. W takim modelu agencja musi bardzo dobrze poznać firmę Klienta, jego produkt i rynek na którym działa.
I tu często następuje bariera. W tym modelu współpraca wygląda tak, że:

 • Klient przesyła do agencji zapytanie
 • Agencja prosi o wypełnienie briefu – informacje o wszystkich istotnych dla danej akcji elementach – firmie, produkcie, grupie celowej, rynku – itd. Jeśli Klient czegoś nie wie lub nie jest pewien – lepiej na tym etapie to jasno zakomunikować agencji – niż wpisywać to co nam się wydaje
 • Agencja przesyła propozycje działań, bardzo wstępne propozycje budżetu – jeśli nie zostały określone w briefie, często wstępne propozycje haseł czy grafiki.
  I tu jest ten drażliwy dla Agencji moment – dzieli się bezpłatnie swoimi pomysłami, a niestety nie raz zdarza się, że Klienci przejmują pomysły agencji i realizują je z niewielką modyfikacją lub nawet nie we własnym zakresie.
  Dlatego – dla bezpieczeństwa obu stron polecam – przed przystąpienie do współpracy podpisanie NDA – dobrze sformułowane chroni Klienta przed wyciekiem informacji np. o nowych produktach i chroni agencję przed wykorzystaniem jej pomysłów. W każdym razie w razie W dla każdej ze stron uzyskanie odszkodowania jest dużo łatwiejsze.
 • Klient dzieli się z agencją swoimi opiniami na temat przedstawionych propozycji – wspólnie wybierany jest kierunek, modyfikowane projekty i dopracowywana strategia działania
 • Klient zleca agencji działanie, a ona zgodnie z przyjętą strategią je realizuje
 • oczywiście Agencja na bieżąco powinna informować Klienta o prowadzonych działaniach, a Klient Agencję o ich skutkach – jeśli są widoczne, a często są.

Tego rodzaju współpraca – przy wzajemnym zaufaniu i współpracy jest często bardzo skuteczna. Wymaga ona jednak zaangażowania po stronie Klienta. Jako Klienci pamiętajmy, że to jest nasza firma, nasz produkt i nawet najbardziej zaangażowana agencja nie zastąpi nas. Pamiętajcie, że pracownik agencji zna się na reklamie, a nie na naszym produkcie.

Miłej współpracy wszystkim życzę.

IBI.pl sp. z o.o. Rydygiera 8 pok. 803
01-793 Warszawa

+48 664 730 690

ibi@ibi.pl

h

NIP: PL5252699350
REGON: 366574298

KONTO BANKOWE:
IDEA BANK SA (Domaniewska 39, 02-672 Warszawa)
IBAN: PL71 1950 0001 2006 0018 5220 0002
SWIFT: IEEAPLPAXXX

Wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o nr 0000663872. Kapitał zakładowy 20 000 PLN wpłacony w całości.